bleu de chauffe_1

無論是要當文青、是上班族,或是剛開學的學生,出門總需要帶上一個包包,裝必需的用品、裝逛街胡買瞎買的戰利物,而這個包往往也透露了你的品味。今天介紹給大家 bleu de chauffe 的 Nobu tote bag,先不說那皮革手工打造的外觀根本不會有褪流行的困擾(感覺用愈久愈有味道呢!),可肩揹、斜揹,手提(還可以把包包摺疊扣起)三種揹法,隨你怎麼揹都型!

bleu de chauffe_2

bleu de chauffe_3

bleu de chauffe_4

bleu de chauffe_5

bleu de chauffe_6

bleu de chauffe_7

bleu de chauffe_8

bleu de chauffe_9

bleu de chauffe_10