ROXY_1

雖然現在還是帶點涼意的春天氣候,但是ROXY已經推出了適合到海邊遊玩的夏季LookBook,其中當然包括海邊必備的比基尼、短褲,與T恤等,一起到官網看看這些Pretty Girls所呈現的動態LookBook。

ROXY_2

ROXY_3

ROXY_4

ROXY_5

ROXY_6

ROXY_7

ROXY_8

ROXY_9

ROXY_10

ROXY_11

ROXY_12

+ 更多ROXY Summer 2010 LookBook

Source : Roxy